Innmelding. Priser og vilkår.

Møt opp på trening og bli med på en gratis prøvetime.

Har du vært medlem tidligere, uansett om det var i 1992 eller i 2019: Du får samme pris som du hadde da du sluttet. (Eller dagens tilbudspris.)

 

Priser høst 2020.  NB! Ingen innmeldingsavgift hos oss. Tren på alle partier om du vil.

Pris pr.mnd.er lik for 6 eller 12 mnd.avtale.                                                                          Tegner du 12 mnd avtale, får du 3 mnd. gratis og betaling starter etter det.                    12 mnd.binding starter etter de 3  gratis mnd. 

 

 Kr. 440/mnd fom.16 år.   330/mnd for de yngre enn 16 år    

                                                                                                                                                                                    Flere i familien som skal bli med, ta kontakt for pris
Har du spesiell grunn til å ønske kortere enn 6 mnd. kan det også avtales.

 

 Vår unike måte å belønne trofaste medlemmer:

I tillegg til de beste priser for trening, øker vi aldri prisen for eksisterende medlemmer.

Vi har i dag medlemmer som betaler det samme som de startet med for mer enn 20 år siden.

 Styrkerom for foreldre og partnere. Kun kr 8.30.pr.mnd

Trening i styrkerom med vekter, tredemølle mm. er gratis for alle medlemmer. Foreldre og partner kan trene gratis i styrkerommet mens barna/partner trener.  De må da melde seg inn i klubben og betale medlemsavgift kr. 100.- pr år

Vilkår for medlemskap og avtalegiro.

 • Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som de ansatte ved Nerokibo gir, og de regler som gjelder i instituttet.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte instituttet Nerokibo fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på  personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold i instituttet, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
 • Misbruk av Kickboxing fører til utvisning fra instituttet.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Nerokibo forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene.
 • Kontrakten løper med 1 mnd.oppsigelse, hvis vi ikke har mottatt skriftlig oppsigelse innen kontraktstidens utløp. Inneværende + 1 mnd.
 • Oppsiglse skal kun skje skriftlig til CMS på mail til post@cmsnorge.com  med kopi til rolje3@gmail.com   Medlemmet er selv ansvarlig for at mail kommer frem. Alternativt til postadresse opgitt på hjemmesiden på oppsigelsesdato.Oppsigelse regnes fra dato mailen er mottatt hos oss.
 • Det er ingen angrefrist,da det er begrenset inntak av nye medlemmer hver sesong.
 • Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale kontingent m.v. + fakturagebyr Nerokibo
 • . Mislighold av betalingsforpliktelsen fører til utestenging fra klubben inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.
 • Vi forbeholder oss retten til å justere treningstider.

Avtalegirokontrakt:

 • Det er inngått avtale om at betaling vedrørende inngått treningskontrakt skal gjøres ved hjelp av autogiro
 • Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende dekning e.l. gir Nerokibo retten til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. Ved innkreving av utestående beløp påregnes det et avvisningsbeløp på kr. 25,- pr. avvisning.
 • Ved sykdom som kan dokumenteres med legeattest, kan sykdomsperioden benyttes etter avtaletidens utløp.

Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling, det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell senere tvangsfullbyrding.For innkreving av medlemsavgiften benytter Nerokibo sin samarbeidspartner Cash Management Security AS.Inndrivelse uten søksmål overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt A vedtas. Varsel etter samme lov, § 4-18 sendes meg på min oppgitte adresse.Jeg samtykker i at utleggsforretning holdes overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 hvorsomhelst mine formuegjenstander befinner seg.