Lokalet

Fra August trener vi i gymsalen på Øvre Sagdalen skole. (tidligere Stalsberg skole.) Stor gymsal, med gode dusj og garderobeforhold. Gratis parkering.

Bildene under er fra forrige lokale, og vil bli erstattet med bilder fra det nye etterhvert.