Vi har kun 2 priser.

Inntil fylte 18 år og studenter: Kr 250.- pr mnd

Etter fylte 18 år: Kr 330.- pr mnd.


             Det er 1 mnd.oppsigelsestid.                 

Dvs inneværende + neste mnd.(Den mnd.du sier opp, og neste.)

Ingen innmeldingsgebyr hos oss. 

Medlemskontingent er inkludert i mnd.prisen

For å bli medlem, forplikter du deg til å tegne avtalegiro for innbetaling.

Samt til å laste ned appen til idretten online. Den skal bla.brukes til å registrere oppmøte.

Oppsigelse skal kun skje på oppsigelsesskjema på hjemmesiden Se link under.
Avtalene er løpende, og må alltid sies opp via dette skjemaet.


Til info:

Ved innmelding vil første treningsavgift dekke påkrevd medlemskontingent. Vi rabatterer treningsavgiften slik at dette ikke merkes, men medlemskap i klubben og stemmerett er gyldig i hele kalenderåret en har betalt minimum 1 treningsavgift for.