Styret

Rolf Jensen – Styreleder

Epost: rolje3@gmail.com

Morten Johansen – Nestleder
Andre Nordnes– Styremedlem.
Lucia GuillenMartinez – Styremedlem.

 

Elise Westli                   –   Varamedlem.