Inntil fylte 18 år og studenter m/ bevis: Kr 250.- pr.mnd

   Etter fylte 18 år:                                    Kr 399.-pr.mnd.-







                             

Ingen innmeldingsgebyr hos oss. 

Medlemskontingent er inkludert i prisen

Som medlem, må du laste ned appen til idretten online, som bla. brukes til å registrere oppmøte og betalinger.

avtalegiro brukes for innbetaling.


Oppsigelse skal kun skje på oppsigelsesskjema på hjemmeside. Senest 2 uker før neste betaling. Se link under.
 


Avtalene er løpende, og må alltid sies opp via dette skjemaet.