Inntil fylte 18 år og studenter: Kr 450.- pr halvår

Etter fylte 18 år: Kr 550.- pr halvår .


                             

Ingen innmeldingsgebyr hos oss. 

Medlemskontingent er inkludert i prisen

Som medlem, må du laste ned appen til idretten online, som bla. brukes til å registrere oppmøte og betalinger.

avtalegiro brukes for innbetaling.


Oppsigelse skal kun skje på oppsigelsesskjema på hjemmeside. Senest 2 uker før neste betaling. Se link under.
 


Avtalene er løpende, og må alltid sies opp via dette skjemaet.